Menu

Home / Aanbod

Hulp bij (complexe) echtscheiding

Een echtscheiding is vaak een ingrijpende gebeurtenis ook als er geen kinderen bij betrokken zijn. In deze situaties kunt u bij ons terecht voor advies en informatie, maar ook bieden wij  verschillende vormen van begeleiding aan.  Hierbij kunt u denken aan individuele begeleiding, begeleiding samen met uw (ex)partner of begeleiding aan het hele gezin. 

Ons aanbod is voor een deel afgeleid van ‘Kinderen uit de Knel’ en ‘Mediation in complexe echtscheidingssituaties’.

Meer over hulp bij complexe echtscheidingssituaties

Relatie- en gezinstherapie

Gezinsbalans biedt zowel gezinstherapie als gezinsbegeleiding. Bij relatie- en gezinstherapie gaat het om relatief zwaardere problemen dan bij de gezinsbegeleiding (zie kopje individuele- of gezinsbegeleiding).

In de therapie gaat de aandacht naar hoe de partners of de gezinsleden met elkaar omgaan. Belangrijk hierbij is hoe de communicatie verloopt, de rollen binnen de partnerrelatie of het gezin verdeeld zijn en welke patronen er zijn ontstaan.

Wij werken we met het oplossend vermogen binnen het gezin. Wij gaan uit van de eigen kracht en de mogelijkheden van het gezin, kortom, van onmacht naar kracht. 

Meer over Relatie- en Gezinstherapie

Hulp bij opvoeden

Alle ouders hebben wel eens vragen over de opvoeding van hun kinderen. U kunt als ouder in een situatie terecht komen waarin het allemaal niet meer zo vanzelf gaat. Heeft u vragen over het gedrag van uw kind of is er meer aan de hand? Heeft u twijfels over uw manier van opvoeden en behoefte aan wat tips, adviezen of begeleiding?

Als u met uw gezin in een negatieve spiraal terecht bent gekomen is dit vaak lastig te doorbreken.  BOC Gezinsbalans biedt opvoedondersteuning waardoor u leert anders naar uw kind en situatie te kijken en oude patronen te doorbreken. Indien gewenst bieden we onderzoek en observatie aan om te kijken waar het gedrag van uw kind vandaan komt.

Meer over hulp bij opvoeden

Individuele- of gezinsbegeleiding

Bij BOC Gezinsbalans kunt u terecht voor individuele- of gezinsbegeleiding.

Bij de individuele begeleiding kunnen thema’s als eenzaamheid, omgaan met boosheid en verdriet, spanning thuis of op school en opkomen voor jezelf komen aan bod komen. Deze begeleiding bieden we aan volwassenen en aan jongeren/jeugdigen.

Doel van de gezinsbegeleiding is het in balans brengen van de draaglast en draagkracht van het gezin als geheel en van de individuele gezinsleden. Thema’s kunnen zijn puberproblematiek, communicatie tussen de gezinsleden en/of gedragsproblemen.

Meer over individuele- / gezinsbegeleiding

Observatie / begeleiding in thuissituatie of bij schoolproblemen

Heeft u als ouder zorgen en vragen over het gedrag of ontwikkeling van uw kind? Of heeft school deze vragen en lopen de leerkrachten tegen bepaalde problemen aan?

Is uw kind heel druk of juist stil, kan het moeilijk aansluiting vinden bij de andere kinderen of kan het lastig meekomen op school? Dan is het belangrijk dat u snel duidelijkheid krijgt wat er eventueel aan de hand zou kunnen zijn.

Om hier antwoord op te krijgen bieden wij gezinsbegeleiding, doen wij observaties zowel thuis als op school en adviseren wij de leerkracht of zetten diagnostiek in.

Meer over observatie / begeleiding thuis of op school

Groepsaanbod

Gezinsbalans biedt verschillende groepstrainingen. Bij voldoende aanmeldingen kunnen wij de volgende groepsbijeenkomsten/trainingen geven; Faalangsttraining, groepsbijeenkomsten voor  kinderen en/of ouders die te maken hebben met echtscheidingsproblematiek, oudertraining voor ouders met kinderen die destructief, onacceptabel gedrag laten zien en verschillende opvoedcursussen en weerbaarheidstrainingen.

Wij vinden het belangrijk om maatwerk te kunnen bieden. Als er meerdere vragen binnenkomen die betrekking hebben op eenzelfde thema dan verzorgen wij een training of voorlichting die hier nauw op aansluit.

Meer over het Groepsaanbod